FANDOM


File:The Way You Make Me Feel.jpg

The Way You Make Me Feel中国大陆译名:你给我的感觉台湾译名:再多几次),是迈克尔·杰克逊在他的第七张专辑Bad里的一首歌。这首歌是杰克逊和昆西·琼斯共同谱写的,是Bad专辑里的第三支单曲,发表于1987年11月9日,这首歌在美国Top 100榜内共呆了18个星期,并夺得了R&B榜的冠军。该歌曲最著名的一次演出是在1988年格莱美颁奖典礼现场,杰克逊现场表演了其的慢版改编曲,赢得了很多好评。杰克逊说这首歌是为他的母亲凯瑟琳·杰克逊所写的。在他的演唱会,表演这首歌时舞台上通常会有一个短裙模特女郎来回走动,而杰克逊则像在MV里表演的那样,紧随不舍。而在杰克逊的遗作This Is It中,这个场景也有重复。这一直是歌迷的最爱之一。

参考编辑

外部链接编辑

az:The Way You Make Me Feel da:The Way You Make Me Feel de:The Way You Make Me Feel en:The Way You Make Me Feel es:The Way You Make Me Feel fa:حسی که تو به من میدی fi:The Way You Make Me Feel fr:The Way You Make Me Feel it:The Way You Make Me Feel ja:ザ・ウェイ・ユー・メイク・ミー・フィール ko:The Way You Make Me Feel nl:The Way You Make Me Feel no:The Way You Make Me Feel pl:The Way You Make Me Feel pt:The Way You Make Me Feel sr:The Way You Make Me Feel sv:The Way You Make Me Feel sw:The Way You Make Me Feel tr:The Way You Make Me Feel uk:The Way You Make Me Feel vi:The Way You Make Me Feel

除了特别提示,社区内容遵循CC-BY-SA 授权许可。