FANDOM


櫻桃色
網頁顏色 #DE3163
RGBN (r, g, b) (222, 49, 99)
CMYKN (c, m, y, k) (0, 199, 141, 33)
HSV (h, s, v) (343°, 78%, 87%)
資料來源
N:代表值域介於0~255之间

櫻桃色,是一種顏色英文Cerise),是紅色顏色之一,是紅帶的色彩,來自法文櫻桃一詞,櫻桃一詞本身來自諾曼底語cherise

參見编辑

外部鏈接编辑

除了特别提示,社区内容遵循CC-BY-SA 授权许可。